Aantal werkwoord vormen: 43
Gebiedende wijs en deelwoorden
Present Participle kinescoping
Present Participle kinescoped
Imperative kinescope
Soort I you he/she/it we you they
Present kinescope kinescope kinescopes kinescope - kinescope
Past kinescoped kinescoped kinescoped kinescoped - kinescoped
Future will kinescope will kinescope will kinescope will kinescope - will kinescope
Present conditional would kinescope would kinescope would kinescope would kinescope - would kinescope
Past conditional would have kinescoped would have kinescoped would have kinescoped would have kinescoped - would have kinescoped
Present Perfect have kinescoped have kinescoped has kinescoped have kinescoped - have kinescoped
Past Perfect had kinescoped had kinescoped had kinescoped had kinescoped - had kinescoped
Future Perfect will have kinescoped will have kinescoped will have kinescoped will have kinescoped - will have kinescoped

Gelijksoortige werkwoordenkinescope

Vervoegde woorden voor en na kinescope

« kinescope »